bioodpady

Nazwa „bioodpady” to swoisty skrót, którym określamy odpady biodegradowalne, czyli takie, które – dzięki pracy m.in. bakterii i grzybów – ulegają szybkiemu naturalnemu rozkładowi.

Należą do nich odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (organiczne), które powstają codziennie w naszych domach i w ogrodzie – np. ogryzki jabłek, obierki owoców i warzyw, skorupki jajek, liście, skoszona trawa itp. Wysegregowane bioodpady nadają się do kompostowania, czyli mogą być poddane kontrolowanemu procesowi rozkładu, w wyniku którego powstaje kompost, czyli nawóz.

Które z BIOODPADÓW nadają się do kompostowania?

W naszych domach, głównie przy przygotowywaniu posiłków oraz przy okazji prac ogrodowych, wytwarzamy różne rodzaje odpadów biodegradowalnych. Musimy jednak pamiętać, że część z nich nie powinna trafić do przemysłowych kompostowni. Przede wszystkim chodzi o produkty odzwierzęce, w których łatwo mogą rozwinąć się bakterie i grzyby chorobotwórcze, a także o odpady pochodzenia naturalnego, które mogą być skażone środkami chemicznymi, np.: skórki cytrusów. Odstępstwem od tej reguły są szczególne warunki – powstające choćby w maszynach kompostujących Oklin – w których możliwe jest przetwarzanie obu wyżej wymienionych rodzajów odpadów na prekompost.

Do gminnych brązowych pojemników na bioodpady wrzucaj m.in.:
► obierki z warzyw i owoców
► fusy po kawie i herbacie
► skorupki jajek
► resztki warzyw, owoców oraz innych stałych produktów spożywczych (np. makaron)
► łupiny orzechów
► suche pieczywo
► zwiędłe kwiaty, rośliny, trawę, liście, gałęzie
► nieimpregnowane drewno, trociny, korę drzew

Nie wrzucaj:
►► zepsutej żywności
►► oleju jadalnego
►► surowego mięsa i kości zwierząt
►► impregnowanego drewna, płyt wiórowych i pilśniowych
►► piasku, ziemi i kamieni, popiołu z węgla
►► odchodów
►► leków i innych odpadów niebezpiecznych
►► środków ochrony roślin

Przetwarzanie BIOODPADÓW

Koniecznie zadbaj o właściwą segregację bioodpadów. Powinny one trafiać do brązowych pojemników. Stamtąd pojadą do kompostowni, gdzie powstanie z nich cenny nawóz oraz… energia! Jak to działa? Niektóre kompostownie są wyposażone w bioreaktory. W bioreaktorach rozkład bioodpadów jest wspomagany przez specjalne bakterie. W trakcie procesu rozkładu wydziela się gaz (metan), który następnie służy jako źródło energii – jego spalanie napędza turbiny, które produkują prąd. A z masy rozłożonych bioodpadów powstaje kompost, czyli cenny nawóz dla roślin.

Zawartość EkoPaki

Zawartość EkoPaki uzmysłowi co to są bioodpady i jak z nimi postępować. Materiały dydaktyczne i plastyczne łączą zabawę z poważną, choć lekko podaną wiedzą z zakresu recyklingu opakowań i innych odpadów, w tym bioodpadów.

Pakiet dla prowadzących zajęcia zawiera dwa scenariusze zajęć. Wszystkie odpowiednio przygotowane i dostosowane do możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym przez specjalistów z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Do pobrania

  • Bioodpady- scenariusz zajęć ZDALNYCH, 9-11 lat

  • KARTA-PRACY-do5lat-bioodpady_kolor

  • KARTA-PRACY-do5lat-bioodpady_czarnoBIALE

  • KARTA PRACY-6-11 lat-bioodpady_kolor

  • KARTA PRACY-6-11 lat-bioodpady_czarnoBIALE

  • karty-BIOODPADY

  • Kolorowanka i gra BIOODPADY A3

  • Kolorowanka i Gra Bioodpady A3

  • Zaloguj się, jeśli chcesz pozostawić komentarz.