Kontakt

Zapoznałam(em) się z Polityką Prywatności i akceptuję zawarte w niej postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie,  ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 266658, legitymująca się numerem NIP 5213409980, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.500.000 zł, w całości wpłacony, w celach świadczenia na moją rzecz usług za pośrednictwem drogi elektronicznej w zakresie działalności polegającej edukacyjnej pod domeną ekopaka.org. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę lub usunięcie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie,  ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 266658, legitymująca się numerem NIP 5213409980, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.500.000 zł, w całości wpłacony, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania do Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę lub usunięcie.

The form has been submitted Successfully!
There was an error trying to send your message. Please try again later.
There was an error trying to send your message. Please try again later.