SCENARIUSZ ZAJĘĆ zdalnych – TWORZYWA SZTUCZNE

Będziemy wspólnie z dziećmi, w wieku 6 – 8 lat, poznawać skąd biorą się tworzywa sztuczne i jak można je wielokrotnie wykorzystywać. Dorosły powinien pamiętać, że na tym etapie nie ma złych i dobrych odpowiedzi. Każda odpowiedź powinna być dostrzeżona, każde zaangażowanie dziecka w zabawę zaakceptowane. Jeśli to możliwe, osoba prowadzająca powinna mieć ze sobą kartkę A3 lub większą, żeby móc zapisać/narysować coś do pokazania dzieciom. Spotkanie w formie video i audio.

Może ktoś z Was powiedzieć: ten warsztat to nie dla mnie. Ja przecież nie wiem, z czego robi się tworzywa sztuczne. Co ja mogę powiedzieć na ten temat dzieciom? Jeśli macie takie wątpliwości, to może tym lepiej dla całego spotkania. Jeśli jest w Was taka ciekawość świata, którą obserwujemy u dzieci zadających niezliczone pytania: skąd się to bierze? po co? do czego to służy? – to znaczy, że możecie razem z dziećmi dowiedzieć się wielu nieznanych rzeczy… A przy tym czerpać dodatkową radość z prowadzenia zajęć! Oprócz celu spotkania bardzo ważne jest, żeby osoba prowadząca ustaliła z dziećmi podstawowe zasady, które będą obowiązywać podczas zajęć zdalnych. Dobrze byłoby, gdyby dzieci wcześniej wiedziały co powinny sobie przygotować.
Przebieg warsztatu: około 45 min. | Dzieci w wieku 6 – 8 lat

Cele warsztatu:
1. Pokazanie, że wspólne, dorosłego z dzieckiem poznawanie świata buduje więź, może być ciekawym dla obu stron sposobem spędzania wolnego czasu
2. Dzieci poznają prosty mechanizm wydobywania płynnych surowców spod powierzchni ziemi.
3. Dzieci będą odróżniać przedmioty jednorazowego użytku i wielorazowe. Będą świadome, żeby zastępować  przedmioty jednorazowe wielorazowymi.

„Słowo wstępne” dla dzieci

Osoba prowadząca zadaje dzieciom pytanie w jaki sposób dbają o środowisko wokół nich. Osoba prowadząca zaczyna od siebie: np. Ja segreguję śmieci i wyrzucam je do odpowiednich pojemników. Jeśli spotkanie jest z video i dzieci mogą się wypowiedzieć, to jest dobra chwila. Po zakończeniu wypowiedzi dziecka osoba prowadząca podsumowuje np. Ola zbiera nakrętki. Michaś zanosi skorupki od jajek kurkom. Następnie osoba prowadząca przedstawia krótko dzieciom, że porozmawiamy czym są tworzywa sztuczne, do czego służą, jak można je wykorzystać powtórnie, żeby jak najmniej szkodzić przyrodzie, a jednocześnie nam wszystkim.

Poznanie jak wydobywana jest ropa spod ziemi

Potrzebne materiały: książka pt „Pod ziemią, pod wodą”  autorstwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich lub inne infografiki przedstawiające zasady wydobycia ropy naftowej (pamiętaj by korzystać z utworów udostępnionych na licencjach CC).
Na samym początku pokazujemy dzieciom obrazek z rozdziału książki „Pod ziemią, pod wodą” przedstawiający platformy wydobywcze lub inne materiały na temat wydobycia ropy naftowej dostępne w internecie. Pytamy dzieci co na nich widzą. Dopytujemy je, w jaki sposób ich zdaniem wydobywana jest ropa naftowa spod ziemi.

Przygotowanie do eksperymentu z ciśnieniem

Potrzebne materiały: balony, woda, szpilki, kuwety lub inne pojemniki nad którymi będziemy robić eksperyment

Żeby przybliżyć dzieciom jedną z metod na wydobycie płynnych surowców naturalnych spod powierzchni ziemi, możemy przygotować i pokazać im eksperyment. Nalewamy wodę do balonów, a następnie przekłuwamy wykałaczką lub szpilką balon w 1 – 2 miejscach w górnej części balonu. Następnie ściskamy balon tak, żeby wytworzyć ciśnienie, które spowoduje wylewanie się wody przez dziurki. Wykonując eksperyment opowiadamy, że balon to wyobrażenie kuli ziemskiej. Pod jej powierzchnią są złoża ropy naftowej. Jeśli znajdziemy sposób na „ściśnięcie” płynu pod ziemią, przez odwierty (takie jak zrobione w balonie dziurki) wytryśnie na powierzchnię ziemi ropa naftowa. Naturalne zasoby ropy naftowej odtwarzają się z rozkładających się pod ziemią drzew i innych roślin ale trwa to miliony lat – o wiele dłużej niż wydobycie ropy naftowej na powierzchnię ziemi.

Co jednorazowego możemy zamienić na wielorazowe?

Osoba prowadząca zadaje dzieciom pytanie czy np. w kuchni używały przedmiotów, które są z tworzyw sztucznych – jednorazowe i czy można je zastąpić wielorazowymi. Spośród przedmiotów jednorazowych, które można zastąpić wielorazowymi w kuchni znajdziemy: kubki, sztućce, worki foliowe na kanapki do szkoły, butelki na wodę itp. Lista tych przedmiotów jest otwarta i jej długość zależy od doświadczeń dzieci i dorosłych. Osoba prowadząca proponuje dzieciom rozejrzenie się w domu i znalezienie 3 przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych. Po znalezieniu przedmiotów przez wszystkie dzieci, tworzymy wspólną listę przedmiotów z tworzyw sztucznych, które są jednorazowe i tych, które są wielorazowe. Jako podsumowanie stwierdzamy, że więcej jest przedmiotów wielorazowych i warto pamiętać, żeby szukać rozwiązań pozwalających przedmioty, z których korzystamy tylko raz, zastępować przedmiotami wielokrotnego użycia.

Z czego zrobione jest moje ubranie?

Osoba prowadząca spotkanie proponuje dzieciom zabawę w detektywów. Zadaniem detektywów jest odnalezienie na ubraniach informacji o tym, z czego są zrobione. Podczas tej zabawy wiele nazw składników – oprócz lnu i bawełny – będzie obco brzmiących. Dorosły na kartce papieru albo mówi albo wypisuje te nazwy w podziale na naturalne i tworzywa sztuczne. Przy tej okazji można odnaleźć w internecie i pokazać dzieciom jak wyglądają rośliny: len i bawełna.

Podsumowanie:
Osoba prowadząca rozpoczyna – dzieli się swoimi obserwacjami, których dokonała w trakcie spotkania. W takiej sytuacji należy pamiętać, żeby były to informacje, z których dzieci będą zadowolone np.: Widziałam/łem, z jakim zainteresowaniem obserwowaliście eksperyment.  Zaproponuj, żeby te dzieci, które chcą powiedziały co zapamiętały z tych zajęć.

Scenariusz do pobrania w formie pdf do pobrania tu.

MATERIAŁY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ, zredagowane przez Aretę Wasilewską na podstawie scenariusza przygotowanego przez Dominika Kmitę | Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego