Konkurs foto dla dzieci ze szkół z EkoPaki do 21.06

Zapraszamy szkoły i klasy, które biorą udział w programie „Ekopaka – zamykamy obieg surowców” do konkursu fotograficznego. 

Przedmiotem Konkursu są fotografie zgłoszone przez dzieci za pośrednictwem opiekunów prawnych. Fotografie muszą być wykonane aparatem w telefonie komórkowym, Przedmiotem Konkursu są fotografie zgłoszone przez Uczestniczkę lun Uczestnika.
Fotografie muszą być wykonane aparatem w telefonie komórkowym, a ich tematem jest organizacja segregacji odpadów we własnym gospodarstwie domowym.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci do 12 roku życia (nieukończone).
Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od 8 czerwca 2020 r. do 21 czerwca 2020 r.

Nagrody: 
I miejsce – słuchawki bezprzewodowe o wartości 500 zł, II miejsce – zestaw MakeDo i  mazaki-pieczątki, III miejsce – zestaw zestaw MakeDo.

Szczegóły w załączonym Regulaminie tu.

Tu formularz zgłoszeniowy do pobrania.
Prosimy o przekazanie tej informacji rodzicom i opiekunom.