• Prezentacja EkoPaka „Jak rozmawiać z dziećmi o tworzywach sztucznych”