EkoPaka dla szkół 2019-2020

„EkoPaka – zamykamy obieg surowców” to program edukacji ekologicznej skierowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W tej edycji (2019-2020) pudło zabawowo-dydaktyczne wysyłane do szkół zawiera: zabawy jednorazowe (np.: kolorowanki), drobne upominki, które mogą stanowić nagrody dla dzieci (np.: naklejki), narzędzia i materiały plastyczne, a przede wszystkim 8 scenariuszy zajęć dla osób pracujących z dziećmi.

Nasza paka jest poświęcona 8 tematom: surowcom takim jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, aluminium i inne metale, a także opakowaniom wielomateriałowym, bioodpadom oraz elektroodpadom.

Do programu w 2020 roku zakwalifikowało się 30 szkół z województwa mazowieckiego – mapka do obejrzenia, lista szkół.

Do czego są zobowiązane Szkoły?

  1. Szkoły powinny zorganizować zajęcia edukacyjne: co najmniej jednego spotkania edukacyjnego na każdy z tematów, każde spotkanie dla co najmniej jednej klasy. Daje to  8 spotkań edukacyjnych na 8 zagadnień: papier, tworzywa sztuczne, drewno, szkło, aluminium, bioodpady, elektroodpady, opakowania wielomateriałowe.
  2. Ze względu na pandemię koronawirusa Organizator zobowiązuje szkoły do przeprowadzenia przynajmniej 3 tematów do końca roku szkolnego 2019/2020 tj do 27.06.2020 roku, w dowolnej formie (stacjonarnie lub on-line). Szkoła powinna wysłać maila z potwierdzeniem odbycia się zajęć.
  3. Ze względu na pandemię koronawirusa Organizator zobowiązuje szkoły do przeprowadzenia do końca roku kalendarzowego tj do 31.12.2020 roku, przynajmniej 2 tematów stacjonarnie i 6 tematów on-line.
  4. Zajęcia opisane powinny się odbyć w oparciu o scenariusze zajęć i materiały do pracy on-line przesłane przez Organizatora Programu.
  5. Oceny zawartości otrzymanej paki na stronie projektu – przez zarejestrowanie się, zalogowanie i umieszczenie na stronie komentarzy/opinii.
  6. Przygotowanie i przesłanie do Organizatora w formie elektronicznej na adres e-mail: ekopaka@interseroh.pl relacji z przeprowadzonych zajęć, składającej się z opisu o objętości nieprzekraczającej 1500 (tysiąc pięćset) znaków ze spacjami oraz maksymalnie 5 (pięć) zdjęć, nie później niż 15.12.2020 roku.
  7. Umieszczenia na www Szkoły informacji o uczestnictwie w projekcie wraz z logotypem EkoPaki.

Regulamin programu

Materiały pomagają przybliżyć młodym ekolożkom i ekologom informacje o tym:
– skąd się biorą surowce,
– jak je wykorzystujemy w produkcji opakowań i produktów,
– co powstaje w wyniku recyklingu odpadów,
– czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym.

Zawartość EkoPaki

Zawartość EkoPaki uzmysłowi, skąd biorą się różne surowce i odpady. Materiały dydaktyczne i plastyczne łączą zabawę z poważną, choć lekko podaną wiedzą z zakresu recyklingu opakowań i odpadów.

Pakiet dla prowadzących zajęcia zawiera dwa scenariusze zajęć. Wszystkie odpowiednio przygotowane i dostosowane do możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym przez specjalistów z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

___
fotografie Agata Steifer

A co w środku?

16 komentarzy

    Zaloguj się, jeśli chcesz pozostawić komentarz.