DREWNO

Drewno jest surowcem odnawialnym. To znaczy, że zasoby drewna się odradzają, mimo ich nieustannego wykorzystania. Jednak odnawialność w przypadku drewna jest złudna – hodowla drzew to długotrwały proces i natura nie nadąża za potrzebami ludzi. Roczne światowe zużycie drewna wynosi blisko pięć miliardów metrów sześciennych i znacznie przekracza dostępne zasoby.

Gdzie wyrzucać odpady drewniane?

Najpierw upewnij się, że to, co chcesz wyrzucić, nie nadaje się do ponownego użycia. Być może to zabawka lub mebel, z którego może skorzystać ktoś inny? Jeśli jednak masz pewność, że chcesz wyrzucić drewniane lub drewnopochodne przedmioty, zrób to jak należy.

Od lipca 2021 r. w całej Polsce będzie działał jednolity system segregacji odpadów. System ten nie przewiduje osobnego pojemnika na odpady drewniane i drewnopochodne.

Ogólne zasady postępowania, które z niego wynikają, są następujące:
• niezaimpregnowane drewno może trafić do pojemnika na bioodpady
• inne niewielkie odpady drewniane można wyrzucić do kosza na odpady zmieszane
• wielkogabarytowe odpady drewniane lub drewnopochodne (np. meble) należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Nie wyczerpuje to jednak wszystkich typów odpadów drewnianych i drewnopodobnych, np. odpadów po remoncie (boazeria, panele, klepki). Szczegółowe zasady postępowania ze wszystkimi rodzajami odpadów znajdują się w gminnym regulaminie utrzymania porządku i czystości. Sprawdź je, aby dostosować się do lokalnych ustaleń.

Pamiętaj! Nie pozbywaj się odpadów drewnianych (opakowań, mebli, płyt wiórowych itp.) przez ich spalenie. Większość z nich zawiera substancje chemiczne (impregnaty, lakiery), które podczas spalania wydzielają się w postaci toksycznych oparów.

Jak działa recykling odpadów drewnianych?

Do ponownego przetworzenia nadają się zwłaszcza odpady z drewna naturalnego lub impregnowanego. Posortowane odpady (np. zużyte palety, deski podłogowe, drzwi czy drewniane stoliki) są rozdrabniane przez maszyny przemysłowe.

Powstałe w ten sposób surowce są wprowadzane ponownie do obiegu
i wykorzystywane do wytwarzania nowych produktów drewnianych, na przykład płyt pilśniowych i wiórowych dla branży meblarskiej.

Zawartość EkoPaki

Zawartość EkoPaki uzmysłowi, skąd bierze się drewno i czym się charakteryzuje drewno jako surowiec, ułatwi poznanie zastosowań drewna oraz sposobów na jego powtórne wykorzystanie, oferuje moc zabaw z wykorzystaniem drewnianych zabawek, rekwizytów i artykułów plastycznych.

Pakiet dla prowadzących zajęcia zawiera dwa scenariusze zajęć. Wszystkie odpowiednio przygotowane i dostosowane do możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym przez specjalistów z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Do pobrania

 • Drewno – plakat

 • KARTA PRACY-do 5 lat-drewno_czarnoBIALE

 • KARTA PRACY-do 5 lat-drewno_kolor

 • KARTA PRACY-6-11 lat-drewno_czarnoBIALE

 • KARTA PRACY-6-11 lat-drewno_kolor

 • karty-DREWNO

 • Kolorowanka i Zadania Drewno A3

 • Drewno – scenariusz, 6-8 lat

 • 28 komentarzy

   Zaloguj się, jeśli chcesz pozostawić komentarz.