edukacja ekologiczna_ekopaka_zaproszenie

Edukacja ekologiczna w mazowieckim -„EkoPaka – zamykamy obieg surowców, edycja 2019/2020”. Zajęcia o odpadach, środowisku i recyklingu.

Program „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” to edukacja ekologiczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym przez zajęcia w szkołach. Pomysłodawcą i organizatorem jest firma INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Scenariusze zajęć zostały dostosowane do wieku oraz możliwości młodych uczestniczek i uczestników we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.

NA CZYM POLEGA PROGRAM?

Wszyscy wiemy jak ważne jest wykształcenie w młodym wieku proekologicznych zachowań. Pod hasłem #EkoPaka #ZamykamyObieg #EdukacjaEkologiczna firma INTERSEROH pokazuje zamknięty obieg surowców. Chodzi o to, aby dzieci rozumiały, że to, co zostaje z produktów – opakowania, zużyte elementy – to nie śmieci. Jest to materiał, z którego można stworzyć coś nowego. Aby osiągnąć ten cel, Interseroh proponuje program – edukacja ekologiczna „Eko-Paka”. Wprowadzamy najmłodszych odbiorców w zagadnienia ważne z punktu widzenia wychowania odpowiedzialnego i wrażliwego ekologicznie konsumenta.

Do udziału w Programie „EkoPaka” zapraszamy szkoły podstawowe z województwa mazowieckiego. Uczestniczące w nim placówki będą miały szansę wzbogacić swoje zbiory o edukacyjno-zabawowe pakiety ekologiczne oraz przeprowadzić ciekawe zajęcia na temat wykorzystania surowców, recyklingu opakowań i zrównoważonego rozwoju.

UDZIAŁ W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ EKOPAKA JEST BEZPŁATNY!

Każda z trzydziestu szkół zakwalifikowanych do udziału w Programie otrzyma:
– ekoPakę w postaci gier i zabaw oraz materiałów plastycznych, które posłużą do realizacji edukacji ekologicznej w szkołach oraz
– scenariusze do przeprowadzenia lekcji na temat 8 zagadnień – papier, tworzywa sztuczne, drewno, szkło, aluminium, bioodpady, elektroodpady, opakowania wielomateriałowe,
– pakiet materiałów ułatwiających komunikowanie realizacji Programu,
– certyfikat udziału w Programie „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”.

Zadaniem szkół będzie:
– przeprowadzenie – według otrzymanych scenariuszy w zakresie edukacji ekologicznej – co najmniej 8 spotkań związanych z każdym z 8 surowców z EkoPaki,
– ocena na www.ekopaka.org naszych pomocy dydaktycznych i zabaw,
– przygotowanie relacji z tych wydarzeń (zdjęcia, tekst).

Na stronie programu pojawiać się będą również propozycje dodatkowych aktywności na temat ekologii, recyklingu, a wszystkie materiały (np.: scenariusze, kolorowanki, wycinanki) zostaną tam umieszczone w wersji elektronicznej, do pobrania bez ograniczeń.

CO MOŻE ZAWIERAĆ PAKA DO EDUKACJI EKOLOGICZNEJ?

– grę / zabawy jednorazowe (np.: kolorowanki),
– drobne upominki, które mogą stanowić nagrody dla dzieci (np.: naklejki),
– 8 scenariuszy zajęć z wykorzystaniem zawartości paki,
– oraz narzędzia i materiały plastyczne związane ze scenariuszami.

JAK SIĘ ZGŁASZAĆ?

Do udziału w Programie mogą się zgłosić szkoły podstawowe z województwa mazowieckiego. Szkoły zgłaszają się do udziału w Programie do 16.01.2020 roku godziny 23:59 przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line  przesłanego 16.12.2019 r. mailem do bazy szkół według wykazu MEN.

Wypełniony do końca formularz on-line jest automatycznie wysyłany do Organizatora.
Formularz zgłoszeniowy składa się z następujących części:
– dane teleadresowe,
– opis motywacji do udziału w Programie,
– potwierdzenie znajomości zasad.

Następnie spośród nadesłanych formularzy zostanie wybranych 30 zgłoszeń. Właśnie te szkoły wezmą udział w Programie!
Wszystkie informacje na temat Programu, rekrutacji i wyboru szkół są dostępne w
Regulaminie.

ORGANIZATOR

INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zajmuje się odzyskiem i recyklingiem opakowań. Pomaga firmom i instytucjom redukować ich negatywny wpływ na środowisko. Prowadzi także badania pokazujące efektywność recyklingu (www.resources-saved.com/pl) oraz działania z zakresu edukacji ekologicznej. Te ostatnie postrzega jako zbiór projektów, które pomagają przełożyć ekspercką wiedzę i doświadczenie na wydarzenia i działania docierające do wszystkich odbiorców zainteresowanych dbaniem o środowisko.

KONTAKT w sprawie – edukacja ekologiczna „EkoPaka – zamykamy obieg surowców, edycja 2019/2020”: ekopaka@interseroh.pl

#EkoPaka #ZamykamyObieg #EdukacjaEkologiczna